EU fondy a MProjects

Název projektu:   IoT vrstva speciálního SW systému

Kód projektu:       CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027381

Příjemce:              SAFE Technology SAFETE, s.r.o.

Spolupříjemce:    Mazny projects, s.r.o.

Poskytovatel:       Ministerstvo průmyslu a obchodu

Doba řešení:        1. 9. 2021 - 31. 5. 2023

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu je výzkum, vývoj a realizace funkčního prototypu řešení aplikační a přenosové vrstvy pro zapojení IoT senzorů a čidel do řešení automatického zdravotního informačního a svolávacího systému KISS Medical, který je aktuálně již nejrozšířenějším krizovým bezpečnostním systémem v nemocnicích v ČR. Partnerem projektu je společnost Mazny projects, s.r.o., která v rámci realizace projektu bude řešit spoluvývoj platformy pro prioritizovaný přenos dat z čidel a senzorů v rámci 5G sítí.

Projekt řeší použití jednotné univerzální informační vrstvy, která zaintegruje veškeré stávající IoT senzory a automatické sledovací systémy v nemocnicích a zdravotních zařízeních do jednotné platformy. Ta zajistí informování o dané události různými komunikačními kanály, s vysokou prioritou. Tím bude zabezpečeno předání veškerých důležitých informací správné osobě či skupině osob. Do této platformy se namodelují komunikační scénáře pro každou uvedenou událost. Tj. definuje se konkrétní osoba či skupina osob, která bude aktivně informována, pokud nastane poplach, resp. pokud nějaké číslo či automatický systém zahlásí překročení mezních hodnot. Tímto navrhovaným řešením odpadne nutnost odděleného monitoringu více rozhraní. Zmenší se tak chybovost a zvýší se efektivita nainstalovaných čidel a automatických monitorovacích systémů.

Díky tomuto projektu očekáváme pozitivní změny primárně v efektivnějším využívání IoT senzorů a automatických monitorovacích systémů v prostředí nemocnic a zdravotnických zařízení. Informace o alarmech a výjimečných stavech, doputují vždy ke správné osobě, která danou situaci bude řešit. Případně bude systém upozornění zasílat opakovaně či nalezne náhradní kontakt a osobu.

 

 

Mazny projects, s.r.o. V obůrkách 214, Tuklaty, 250 82 +420 602 682 864  info@mprojects.cz